M-SasSaskia Borstlap (1951) is ervaren in en werkt met diverse behandelmethoden binnen de Haagsche TherapiePraktijk.
Haar achtergrond; een jaar academie voor eurythmie (een therapeutisch kunstzinnige bewegingsleer, gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner), behandelassistent afdeling gedragstherapie "Bloemendaal in Den Haag", T.L.G.-A, een training in het begeleiden van therapiegroepen aan het instituut voor voorlichtingskunde en communicatie, een opleiding Speyer therapie (een korte, intensieve methode om jeugdtrauma's te verwerken) en een drie jarige opleiding aan het Institute of Unitieve Psychotherapy van dr Jacob Stattman. Dit alles naast veel op zich zelf staande lichaamswerk trainingen en dansworkshops in binnen- en buitenland. Zij heeft inmiddels al vele jaren een eigen praktijk voor individuele- en relatietherapie, sinds 1987 binnen de maatschap Overzee/Borstlap. Sinds een paar jaar begeleid ze ook ouders van kinderen met gedragsproblemen. Tot eind 2015 werkte ze daarbij als praktijkcoach samen met dr Noordij (kinder en jeugdpsychiater) en heeft nu een zelfstandige coachingspraktijk. Ze is lid en bestuurslid geweest van de vereniging van unitieve therapeuten in Nederland. 

M-nieNiels Overzee (1958) werkte vanaf 1987 als shiatsutherapeut binnen de Haagsche TherapiePraktijk. Hi geeftj arbeidsgerichte coaching en houd zich bezig met jongerencoaching en werkt als bewindvoerder en curator. Hij is in 1980 afgestudeerd aan de pedagogische academie in Den Haag. Daarna heeft hij nog een bijscholing gedaan voor het Vrije School onderwijs. Na wat ervaring in de ziektevervanging, noopte de grote werkloosheid destijds in het onderwijs hem zich om te scholen. Hij volgde de medisch-shiatsu opleiding en diverse bijscholingen aan de Nippon Nederlandse Shiatsu school in Baarn. Dit was destijds in Nederland de officiële dependance van het Nippon Shiatsu college in Tokio, erkend is door het Japanse ministerie van volksgezondheid. Daarnaast volgde hij de basisopleiding hypnotherapie en een workshop nieuwe energietherapieën bij het IEP in Nijmegen. Hierbij leerde hij, naast klassieke hypnotherapie, onder andere het werken met EMDR en EFT. Hij volgde bovendien workshops bij het Stattman Institute of Unitive Psychotherapy en workshops energiewerk bij diverse andere instituten. Hij is medeoprichter en voormalig bestuurslid van de Nippon Nederlandse Shiatsu Werkgroep en van de European Shiatsu Association en is een paar jaar adviserend lid van het bestuur van de vereniging voor unitieve psychotherapie geweest.
Hij werkte tot eind 2015 als praktijkcoach samen met dr. Noordij (kinder en jeugdpsychiater) en heeft nu een zelfstandige coachingspraktijk.