Ook wij ontkomen helaas niet aan tariefsverhogingen.
Per 01-01-2024 berekenen wij bij nieuwe boekingen [na 1 januari 2024] voor scholen de onderstaande tarieven (per school of locatie).

,

       
       
Een gecomprimeerde cursus op uw locatie (12 pers.): € 1.750,00   per dag
Een na- of bijscholingsdag op uw locatie: € 1.575,00   per dag
Aansluiting bij erkende No Blame scholen: € 55,00   per jaar
       
Assistentie en supervisie ter plekke: € 110,00   per uur  (I)
Telefonische assistentie en supervisie,  
of per email: € 110,00   per uur  (II)
Vervoerskosten indien meer dan 25 km: € 0,70   per km.  (III)
Parkeerkosten ter plekke of in de nabijheid:
(indien van toepassing)
werkelijke kosten     maximaal 60,00 per dag
  • ( I) Er wordt ten minste 2 uur + reistijd en reiskosten in rekening gebracht.
  • ( II) Vanaf 15 minuten en vervolgens per kwartier of deel daarvan.
  • (III) Kilometers op basis van enkelvoudige afstand volgens gangbare routeplanners.

Voor de cursussen komen we naar de school toe en brengen gedurende één dag (ongeveer 6 uur excl. pauzes) de methode aan het team of een deel ervan over.
Elke workshop of cursus wordt door twee trainers gegeven. Bij de cursus inbegrepen zijn werkboeken met uitgebreide documentatie en het kopieerrecht voor twee meegeleverde informatie brochures over de No Blame methode; één voor de ouders en één voor de leerlingen. Ook kan men gedurende één jaar gratis gebruik maken van één uur supervisie.
Alle tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.

Voor scholengemeenschappen met meerdere locaties, schoolverenigingen die bestaan uit meerdere (gefuseerde) scholen of scholen die zich als groep aanmelden zijn beperkte aanpassingen mogelijk. Neem daarvoor contact met ons op.

Voorwaarden:
Op al onze producten zijn onze algemene-  en boekingsvoorwaarden van toepassing. Een verkorte versie vindt u hieronder. Voor de uitgebreide versie kunt u ons mailen.
Boekingen zijn definitief zodra ze door ons bevestigd zijn. Het volledig cursusbedrag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus aan ons te zijn overgemaakt.
Bij annulering van de cursus tot vier weken voor aanvang wordt 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50,00 euro) in rekening gebracht voor administratieve kosten.
Bij annulering van de cursus tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van de cursus binnen 14 dagen voor aanvang wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij aanvragen binnen drie weken voor aanvang van de workshop dient, na bevestiging van onze kant, de factuur per omgaande voldaan te worden.
Annulering kan per telefoon en dient schriftelijk (per post, e-mail ) bevestigd te worden.
De betalingsverplichting geldt vanaf onze schriftelijke bevestiging van de cursus aanvraag. Deze gaat meestal vergezeld van een factuur en inschrijfformulier.
De wijze waarop de cursussen worden gegeven staan kortweg beschreven in onze publicaties en op onze website onder <cursus info> . De informatie op de website is altijd leidend.
Bij de “basiscursus” toepassen van de No Blame methode is een uur supervisie inbegrepen. Hiervan kan gebruik worden gemaakt tot een jaar na de cursusdatum.

(bijgewerkt op 20-09-2023)