TrunkWanneer u als ouder ontdekt dat een (uw) kind op enigerlei wijze betrokken is bij pesten op school, maak dan een afspraak met school en bespreek het. Probeer kalm en positief te blijven. Pesten is een alledaags probleem en het allerbelangrijkste is om op een constructieve manier samen te werken met de leerkracht(en) om de situatie te verbeteren.
Uw kind kan ook bij pesten betrokken zijn omdat hij of zij er getuige van is en misschien omdat hij of zij zich op een zodanige wijze gedraagt dat het anderen schaadt. Onthoud goed! De eerste en belangrijkste stap is goed te luisteren en uw kind de ruimte en de tijd te geven zich uit te spreken.

Met de No Blame aanpak kunnen scholen op een zeer effectieve manier ingrijpen bij pestgedrag. De No Blame aanpak lijkt voor sommigen een softe "60er jaren" aanpak, waarbij de pesters er mooi vanaf komen. Mensen die met de aanpak werken weten dat de No Blame methode heel strict is, geen ruimte laat om niet deel te nemen aan het proces en dat er op een voor iedereen veilige manier gezorgd wordt dat het pesten ophoud. Ouders kunnen daar ook invloed op uitoefenen door op school aan te dringen op het invoeren van deze effectieve aanpak.