Kids-In november 2005 hebben twee van onze leerkrachten een pilottraining gevolgd bij No Blame Nederland. En van de voorwaarden van de pilottraining was om een evaluatie van de resultaten van de training te schrijven. We zijn inmiddels een half jaar verder en kijken nu terug.

Op vrijdag 4 november 2005 hebben wij een cursusdag over de No Blame methode bijgewoond in Den Haag. Wat wij als heel positief ervaren hebben was dat de cursusgroep klein was( 6 personen). Iedereen werd ruimschoots in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar ervaringen met pesten op school te vertellen.

De praktijkoefeningen s middags waren zeer waardevol. Wat wij wel jammer vonden was dat de nadruk bij het oefenen lag op de probleemscholen.Er bleef zo weinig ruimte over om veel te oefenen.

Onze ervaring is ook dat als je er echt op school wat mee wil doen, het beter is dat het hele team de cursus volgt, wij vonden het moeilijk om de opgedane kennis over te brengen.

No Blame in de praktijk

Om een goede inschatting te maken van het aantal gepeste kinderen bij ons op school, hebben we de kinderen van groep 4 t/m 8 een pestvragenlijst in laten vullen. Hierop konden ze aangeven of ze wel eens gepest werden, of dat ze zelf wel eens iemand gepest hadden.Bij groep 3 hebben we de vragenlijst mondeling afgenomen. In de praktijk blijkt wel dat groep 3 nog vrij jong is. Voor hun is het onderscheid tussen plagen en pesten heel moeilijk.

Na het lezen van alle vragenlijsten bleven er een aantal kinderen over, die aangaven dat ze wel eens gepest werden. De pestcordinator heeft met al deze kinderen een persoonlijk gesprek gehad. Veel van deze kinderen gaven tijdens het gesprek aan dat er op dat moment geen sprake was van pesten. Het was wel eens voorgekomen, maar nu ging het goed. Deze bevindingen hebben we in een pestmap genoteerd.

Uiteindelijk bleef er n leerling over die aangaf dat hij toch gepest werd. Uit de groep waar de leerling in zit hebben we toen een aantal leerlingen uitgenodigd voor een gesprek.Hier zaten zowel pesters als omstanders bij. We hebben het probleem aan de groep uitgelegd en de kinderen kwamen met allerlei oplossingen aanzetten. Een week later bij het tweede gesprek gaf de leerling aan dat het pesten gestopt was.

Zo nu en dan komt deze leerling nog wel eens bij mij om te vertellen dat het nu goed gaat. In dit geval is de No Blame Methode succesvol geweest.

Tot nu toe zijn er verder geen pestgevallen bij ons op school bekend.