Kids-Het Fioretticollege. - 2004 - Beste Saskia en Niels,
Hierbij een evaluatie van de training die jullie in januari van dit jaar bij ons op school gaven.
Met vriendelijke groet,
Desire Battjes

Dit jaar januari heeft No Blame Nederland een pilottraining No Blame aan docenten onderbouw van het Fioretticollege gegeven. Er werd toen gevraagd om een evaluatie van de resultaten van de training na een half jaar. Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer begonnen en blikken we terug.

No Blame in de praktijk.
Op de dag van de training ontving n van de deelnemende docenten, mentor van een brugklas, een anoniem briefje van leerlingen. In het briefje werd vermeld dat een jongen uit zijn klas heel erg gepest werd. Dit was het eerste geval dat op het Fioretti met No Blame aangepakt werd.
De mentor nam de jongen apart en ging een gesprek met hem aan. De jongen gaf toe dat hij gepest werd, maar bezwoer de mentor om zijn ouders er buiten te laten. De mentor vermoedde dat de jongen ook al op de lagere school gepest was en dat hij zijn ouders niet wilde belasten. De mentor heeft de ouders erbuiten gelaten.
Uit de klas werd een groepje leerlingen uitgenodigd voor een gesprek. In deze groep bevonden zich pesters en omstanders. De verantwoordelijkheid werd neergelegd in de groep en de leerlingen deden zelf voorstellen om het probleem op te lossen. In een tweede gesprek bleek het pesten eigenlijk helemaal opgelost te zijn. De jongen werd met rust gelaten. Een half jaar later is deze jongen nog steeds gelukkig met de interventie. Hij wordt nog steeds niet (opnieuw) gepest.

In de periode vanaf de cursus tot en met de zomervakantie zijn er vier pestgevallen met No Blame aangepakt. In alle vier de gevallen bleek de methode succesvol. Om zo veel mogelijk ervaring op te doen en te leren van elkaar, waren er steeds twee docenten betrokken. Hoewel dit misschien belastend lijkt voor het slachtoffer in het eerste gesprek, bleek dit niet zo ervaren te worden.

Preventie.
Tijdens de training werd de suggestie van een schoolbrede campagne aan de hand gedaan. De school en de omgeving zouden in zo'n campagne betrokken moeten worden. Door het vergroten van 'awareness' ten aanzien van pesten en het stellen van de norm dat pesten niet goed is, kan pesten voorkomen worden.
Het Fioretticollege heeft geen stappen ondernomen in de richting van een schoolbrede No Blame campagne. De behoefte hiertoe werd niet gevoeld omdat er reeds op andere manieren aandacht aan 'pesten' wordt geschonken. In de brugklas wordt al aandacht besteed aan pesten door het pestprotocol en programmaonderdelen van het mentor-uur. Elke brugklasleerling tekent in de eerste week op school een protocol waarin hij zich tegen pesten verklaart. Daarnaast wordt er in mentorlessen gewerkt aan een positieve houding binnen de groep.

Kortom.
De docenten die tot nu toe gewerkt hebben met de methode zijn enthousiast. Ze blijkt goed te werken. Graag wil het Fioretticollege meer docenten kennis laten maken met No Blame en leeft er de wens tot verdieping van kennis van deze manier van werken. Verder heeft ook een derde klas aangegeven er meer over te willen weten.