Kids-NO BLAME CURSUSDAGEN, 19 oktober 2007, 30 november 2007.

Op 19 oktober en 30 november 2007 volgde het voltallige team van de Edese Schoolvereniging en enkele voor-, tussen- en naschoolse opvangmedewerkers van Brood & Spelen de training No Blame.

Op de ESV werd al gexperimenteerd met de No Blame werkwijze. De ervaringen waren positief, waarop is besloten het gehele team en BSO medewerkers te laten trainen in de omgang met No Blame. Achteraf kijken alle cursisten met een tevreden gevoel terug.

De training had een doordachte inhoud.

Kinderziektes waren allang opgelost.

De trainers stonden ver boven de stof.

Ieder ervoer de noodzaak van de training.

Mensen werden aan het denken gezet, waardoor ze het pestprobleem vanuit een andere invalshoek konden bezien.

De training was zinvol en herkenbaar.

Nadien zijn we met zn allen aan de gang gegaan. De kinderen en de ouders kregen een informatiebulletin toegestuurd, waarin de werkwijze werd aangekondigd en uitgelegd. Bij het eerste pestgeval is de methode direct toegepast. Tot nog toe hebben alle interventies het gewenste effect gehad. Kinderen zijn dan ook tevreden met de werkwijze en voelen zich serieus genomen.

De ouders zijn blij dat op deze wijze wordt gewerkt en tonen zich tevreden. Een enkele ouder was van mening dat er vooral met andere kinderen gesproken moest worden, omdat het eigen kind absoluut dit gedrag niet vertoont. Uiteindelijk zijn de No Blame gesprekken met deze kinderen toch doorgegaan en konden we de ouder overtuigen dat No Blame bedreigend noch beschuldigend is en tot een goede oplossing leidt.

De trainingen hebben geleid tot een betere en structurele omgang met pesten, die naar onze mening tot een vermindering zal lijden.

Wil Fritz